Maggy's place

Hachiko

Ontstaan en groei

Na het zien van een televisiereportage over de Franse vereniging ANECAH eind 1992 waren Caroline Thienpont en Pierra Van Steenbergen ervan overtuigd dat zij een dergelijk project konden realiseren. Dit moest kunnen: hulphonden voor motorisch gehandicapten in België!

Op 14 december 1993 werden HACHI en CHIKO geboren, een bewuste kweek. Deze testcases zouden later de eerste twee volledig in België opgeleide hulphonden worden. De nodige informatie werd verzameld en een degelijk team van medewerkers samengesteld.

Op 26 februari 1994 werd officieel de eerste Belgische vereniging voor de opleiding van hulphonden opgericht, de vzw HACHIKO. Hachiko was de naam van de hond van een Japanse universiteitsprofessor. Jarenlang kwam hij precies op tijd om zijn baasje aan de trein op te wachten en samen met hem naar huis te wandelen. Na de dood van zijn baas kwam Hachiko nog tien jaar lang naar het station maar keerde vergeefs alleen en verdrietig terug naar huis. In het Shibuya-station in Tokyo werd na Hachiko’s dood een standbeeld ter nagedachtenis van zijn trouw opgericht. Hachiko is hét voorbeeld van de band die kan bestaan tussen mens en dier. Zijn naam leende zich perfect als roepnaam voor het centrum. De naam staat voor Honden-Africhtings-Centrum voor Hulp aan Invaliden d.m.v. Kleine Opdrachten.

Op 17 december 1996 werden de eerste hulphonden, de A-promotie, overhandigd. In augustus van het volgende jaar ging de B-promotie mee met hun nieuwe baasjes. In februari 1998 werden er nog eens 4 honden toegewezen. Deze honden werden opgeleid en toegewezen in samenwerking (gestart in oktober 1995) met een andere vereniging.

Sinds maart 1998 werkt Hachiko weer helemaal zelfstandig. Intussen hebben er vele lichtingen hun opleiding voltooid.

In 2003 startte Hachiko, als eerste vereniging in België, met het opleiden en toewijzen van meldhonden aan personen met epilepsie.

Tevens zijn er in de loop der jaren reeds verschillende duohonden (bij kinderen met één van de ouders als verantwoordelijke) en instellingshonden (bijvoorbeeld in rusthuizen) geplaatst.

Op elk ogenblik zijn er ongeveer 24 honden in opleiding bij gastgezinnen, en zijn er 8 tot 10 bezig aan hun laatste afwerkingsfase in het centrum. Kortom, er zijn permanent meer dan 30 honden in opleiding.

Assistentiehond

Voor een goed begrip van de gebruikte termen is het aangewezen een woordje uitleg te geven over de specifieke en vakeigen terminologie.

“Assistentiehond” is de algemene overkoepelende term die wordt gehanteerd voor honden die opgeleid zijn om personen met een handicap of een aandoening te assisteren. Zij hebben tot specifieke taak de autonomie en de zelfredzaamheid van hun baasje te bevorderen. Hierin bestaan verschillende categorieën:

  • De (blinden)geleidehonden: voor mensen met een visuele handicap, de meest bekende.
  • De hoorhonden: voor mensen met een auditieve handicap.
  • De hulphonden: voor mensen met een motorische handicap, dikwijls rolstoelgebruikers.
  • De meldhonden: voor mensen met epilepsie.
  • De duohonden: voor mensen met een handicap of een aandoening die (nog) niet de volledige verantwoordelijkheid over een hond op zich kunnen nemen, met een tweede persoon als verantwoordelijke. Duohonden kunnen voorkomen binnen alle categorieën assistentiehonden.

Meer info op ; http://www.hachiko.org/

 

hulphondengazet

demo’s

Scroll To Top