Maggy's place

Info

Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Intro

Misschien verkiest u thuis te blijven wonen in de plaats van de stap naar een voorziening te zetten. Of verblijft u momenteel in een voorziening, maar wil u graag uw eigen thuis.

Die keuze ligt echter niet zo voor de hand. Meestal hebt u immers hulp nodig als u op uw eentje thuis wil (blijven) wonen. Hulp bij allerlei activiteiten uit het dagelijks leven. Het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) kan u in die zin een oplossing bieden. Het is een stap naar een zelfstandiger leven, naar meer sociale integratie.Door middel van het PAB kan u immers niet alleen hulp krijgen om u aan te kleden, te koken, te eten of op te ruimen, maar ook voor uw boodschappen, uw verplaatsingen of zelfs uw uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

Waarvoor kunt u een PAB wel gebruiken ?

U kunt als budgethouder het PAB uiteraard niet zomaar uitgeven. Het geld is bedoeld om de hulp van een of meerdere persoonlijke assistenten te betalen. De persoonlijke assistent is feitelijk in dienst van de persoon met een handicap. U bent zijn of haar werkgever en u betaalt de assistent voor zijn of haar diensten. De assistent voert allerlei taken uit voor u en helpt u bij de organisatie van uw dagelijks leven.

De assistenten kunnen hulp bieden in de volgende domeinen:

  • huishoudelijke taken (koken, opruimen, enz.)
  • lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten, enz.)
  • verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
  • dagactiviteiten (uitstappen, enz.)
  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn of haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.).

De hulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als organisatorische aard zijn. Helpt de assistent op school of op het werk, dan mag de hulp enkel praktisch of organisatorisch zijn.

Met uw PAB kunt u ook  het volgende betalen:

  • de onkosten van vrijwillige assistenten
  • de door het VAPH niet-terugbetaalde uren van tolken Vlaamse Gebarentaal of schrijftolken.

Bovendien kunt u ook indirecte (personeels)kosten betalen, zoals bijvoorbeeld het bioscoopticket van uw persoonlijke assistent wanneer hij of zij u vergezelt naar de bioscoop. Maar die kosten mogen niet meer dan 5 % van uw jaarbudget uitmaken.

Voor meer informatie, http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10526-Persoonlijke-assistentiebudget+%28PAB%29.html

Scroll To Top